کانال تلگرام

پدیده ی شق القمر

پدیده ای که 1400سال پیش توسط پیامبرانجام گرفت وحالا بااستفاده ازتصاویرماهواره ای اثبات میشود...

جمعه 09 فروردين 1398
سفارش مقاله