کانال تلگرام

اینسارس پروژه نقشه برداری کشور معرفی نرم افزار نقشه برداری

234 معرفی نرم افزار Garmin Mapsource 📝

مطالب مرتبط با "معرفی نرم افزار Garmin Mapsource 📝"

کاربردهای این برنامه : 

 

  • تخلیه اطلاعات مستقیم از GPS های دستی

 

  • انتقال اطلاعات بین GPS های دستی و کامپیوتر

 

  • ساخت فایل های GPX

 

  • مشاهده مسیرهای طی شده توسط GPS دستی

 

  • ویرایش نقاط تخلیه شده

 

 • امکان مشاهده فایل تخلیه شده در برنامه GOOGLE EARTH
پروژه insars.ir" title="اینسارس" target="_blank">اینسارس ، بزرگترین وبسایت insars.ir" title="نقشه برداری" target="_blank">نقشه برداری کشور

چهارشنبه 21 فروردين 1398
سفارش مقاله